Läs om Kentaur i Mariestads Tidningen.

”Ungdomarnas hårda fasader luckras upp i takt med att sanningen bakom våldtäkten utvecklar sig. Deras skuld framkommer allt tydligare. Insikten plågar dem och de vänder sig mot varandra. Efter föreställningens slut hade många frågor väckts. Skådespelarna dröjde med publiken för att diskutera. Sötåsens elever hade en hel del insiktsfullt att komma med, säger Emanuel Claesson.”

Kentaur spelades 2-3 maj i Sötåsen, Töreboda. På plats var Jesper Sydhagen från Mariestads Tidningen. Läs hela artikeln via denna länk.

Tankar efter vårt besök från Linn Karrin, kurator på Naturbruksskolan Svenljunga.

”Kentaur satte pricken över i, utropstecknet efter meningen men även starten för något nytt. En start för att skapa trygga elever, som kan se människors olikheter som något unikt. Skapa en accepterande miljö där man faktiskt får lov att vara olika. Föreställningen ger alla i publiken, både vuxna och ungdomar, en chans till reflektion över sina egna handlingar vilket kan leda till förändring i sitt sätt att vara. Att påminnas över sin egna makt i arbetet med allas lika värde. Föreställningen genomsyras av en hårdhet, en sunkig botten, som alla måste uppleva för att därefter kunna vara mottagliga för en förändring.
 

Tack för ert fina arbete!”

Mitt skrivande
Mats Wahl
maj 2018

Min favoritberättelse var Elsa Beskows ”Sagan om den lilla lilla gumman.” Jag var tre år, kunde sagan utantill och tyckte om att framföra den för de mostrar som ville lyssna. I en enkel bemärkelse var jag som treåring skådespelare. Jag kunde min text utantill och presenterade den med stort allvar. Bland mostrarna hade jag en trogen publik. 

Tidigt begrep jag att det är någonting särskilt med att vara den som framför en berättelse, den som skaffar sig en publik, den som har någonting att säga.

Reportage om Kentaur i UR skola

UR följde med oss till Svenljunga där vi spelade vår 100:e föreställning. Reportaget är en del i programserien Lärarrummet och handlar om att använda teatern som ett sätt att närma sig svåra frågor om övergrepp.

Klicka på bilden för att lyssna!

Teater och övergrepp i skolan.
Mats Wahl
April 2018

Nittonhundrasjuttioåtta publicerade jag ”På spaning efter växandets punkt”. Boken gavs ut av Liber, omfattar drygt tvåhundra sidor och har underrubriken ” Handbok i praktisk pedagogik.” Boken handlar om mitt mångåriga lärararbete med destruktiva och självdestruktiva ungdomar.

Hanna Ullerstam, skådespelare, berättar om Kentaur.

Kentaurs handling kretsar kring sexuella övergrepp, mobbing och grupptryck i skolans korridorer. Föreställningen är tyvärr ständigt aktuell och vardag för många skolungdomar. Vår tidigare erfarenhet visar på att Kentaur är en av de viktigaste pjäserna vi spelat. Ungdomarna tar pjäsen och ämnet till sig. Trots att den speglar en tung tematik märker vi på diskussionerna efteråt att vi är med och bidrar till en förändrad skolmiljö. Vi pratar om samtycke, vad som definierar sexuella övergrepp, vad man kan göra om man vet att någon blir utsatt eller utsätter andra.

100 föreställningar!

Den 21 mars spelade KENTAUR sin 100:e föreställning! Hurra! Hurra! Hurra!

Tack alla fina elever som vi mött! Tack alla ni som kom och tittade 2015, och ni som trott på Kentaur och köpt in föreställningen till era skolor! Tack för alla samtal! Och sist men inte minst – ni som har bidragit till denna vår skatt!!!

Reflektion av Emanuel Claesson
5 oktober 2017

En stunds andhämtning. I över två år har vi varit på turné med Kentaur nu, on and off. Vi sliter med logistik. Timmar i bil. Släpar scenografi in och ut ur en oändlig rad av teatrar och kulturhus.

I december 2017 blev Kentaur beviljat projektstöd från Svenska postkodstiftelsen!

I december 2017 kunde vi äntligen få dela den positiva nyheten att Kentaur av Göteborgs Dramatiska Teater beviljats projektstöd av Svenska Postkodstiftelsen!

Motiveringen lyder:

”Sexuella övergrepp och kränkningar är en brännande fråga och tack vare #metoo så har vidden av problemet synliggjorts. Vi på Postkodstiftelsen är stolta över att stötta Göteborgs Dramatiska Teaters projekt med föreställningen Kentaur. Med teater som medel så kan samtal kring dessa frågor möjliggöras samt även diskussioner hur man kan arbeta preventivt”

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.