Ny samtyckeslag från 1 juli 2018.

Sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.

I maj klubbade riksdagen igenom den nya samtyckeslagen som innebär att det blir straffbart att ha sex med en person som inte uttryckligen gett sitt medgivande. Detta betyder att det inte längre krävs att gärningsmannen använt sig av våld, hot eller uttnyttjatt offrets utsatthet för att det ska anses att gärningsmannen har begått en våldtäkt.

Den nya lagen innebär även att den som anmäler att denne har utsatts för ett sexualbrott omedelbart får ett målsägarbiträde och stöd från start.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att i samband med att den nya lagen träder i kraft genomföra en utbildnings- och informationskampanj som riktar sig till alla mellan 13-25 år.

Vill du veta mer om vilka rättigheter du har vid brott? Kontakta Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott eller besök www. jagvillveta.se