Dina rättigheter vid sexuella övergrepp.

Du som vill anmäla ett sexuellt övergrepp måste inte själv veta vilken typ av övergrepp du utsatts för. Det är alltid den som begår brottet som har gjort fel. Ett övergrepp är aldrig den utsattas fel. Det spelar ingen roll vad som hänt, sagts, vad man har gjort innan eller hur man har varit klädd. Man har alltid rätt att bestämma över sin egen kropp och alltid rätt att säga nej.

 


JAG VILL VETA – Allt om dina rättigheter vid brott har gjort en sammanställning på olika bestämmelser som finns till för att skydda barn och unga. På deras hemsida jagvillveta.se finner du mer information om dina rättigheter vid sexuella övergrepp.


Våldtäkt mot barn
är ett brott som finns för att skydda barn och ungdomar mot någon som vill ha sex med barn under 15 år. Det spelar ingen roll om barnet eller ungdomen vill ha sex, den vuxna gör fel och kan bli dömd för våldtäkt mot barn. Om den som utsätts är 15 år eller äldre kallas brottet för våldtäkt. Straffet för våldtäkt mot barn och våldtäkt är fängelse.

Sexuellt övergrepp mot barn är om någon gör en sexuell handling mot ett barn under 15 år som inte är våldtäkt. Om personen som utsätts är 15 år eller äldre kallas brottet för sexuellt övergrepp. Straffet för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt övergrepp är fängelse.

Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp är när någon har sex med en person som är 15 år eller äldre trots att han eller hon misstänker eller borde misstänka att den andra inte vill ha sex.

Sexuellt ofredande är när någon tar på en annan person på ett sexuellt sätt eller får den andra att göra eller delta i något som har med sex att göra.  Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse.

Olaga integritetsintrång kan till exempel vara när en person mot någons vilja sprider nakenbilder eller filmer som till exempel har med sex att göra. Straffet är böter eller fängelse.

Gromning är när någon tar kontakt med barn och unga som är yngre än 15 år för att försöka ha sex. Gromning händer oftast på internet och är ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Kränkande fotografering är smygfotografering av någon, till exempel när någon är på toaletten eller i omklädningsrummet.

Det finns fler sexualbrott till skydd för barn exempelvis utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri.