Kentaur med Jämställdhetsmyndigheten

Den 20/11 var Johanna Byström från ONYX på plats med Josefine Lindström, projektledare på Svenska Postkodstiftelsen, för att se Kentaur spelas på Angeredsgymnasiet i Göteborg. Föreställningen arrangerades i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och var ett första steg för att se hur våra verksamheter kan samverka kring Kentaur i ett våldsförebyggande arbete. Efter föreställningen togs en referensgrupp bestående av elever och lärare fram som ska ge synpunkter och förslag på hur Kentaur kan användas som verktyg i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag. Nästa steg är att tillsammans med referensgruppen träffas och diskutera hur ett sådant samarbete kan utformas.

Vi ser fram emot att föra den här dialogen vidare!

 

Foto: Emanuel Claesson