För drygt ett år sedan vittnade elever över hela landet om de sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar de uttsatts för i skolan. Något som blev tydligt av #tystiklassen var att elever har ett behov av och vill prata om sina upplevelser. Klassrummet behöver vara ett tryggt rum där elever både vågar och blir uppmuntrade till att diskutera frågor gällande tystnadskultur, ojämställdhet och destruktiva normer. Eleverna behöver få verktyg för att hantera svåra situationer och lära sig strategier för att kunna agera annorlunda.Vetskapen om att andra känner samma sak gör det lättare att våga säga stopp i tid.

Tätt följt av #tystiklassen följde upproret #räckupphanden där gymnasieelever vittnade om sina upplevelser. Runt 8000 gymnasieelever har delat sina upplevelser enligt Svenska Dagbladet. Upproret #räckupphanden inleds såhär:

”Hej. Det är vi. Vi som kallas horor, orrar och slampor. Vi som är knullbara, eller inte knullbara. Som trycks upp mot skåpen och känner händer överallt. Vi som är rädda att gå framför killarna i korridoren. Vi som inte bara får betyg på våra uppsatser, utan även på våra kroppar.”

När du bokar Kentaur är du med i det viktiga arbetet att förändra attityder kring dagsaktuella ämnen som likabehandling, maktstrukturer, sexuellt våld och grupptryck. I vårt samhälle idag är denna sortens engagemang ovärderligt och ger ringar på vattnet genom att ändra vårt förhållningssätt.

Genom teaterns direkta uttryck når Kentaur åskådaren på ett unikt sätt och ger publiken en gemensam grund att utgå ifrån för diskussioner samt belysa frågor ur ett nytt perspektiv. Detta projekt ger nya verktyg och ligger till grund för att öppna upp för ett bättre samtalsklimat.

Som komplement till föreställningen erbjuder vi introduktionsseminarier för personal, publiksamtal och workshops i klassrum.

Du som är pedagog kan ta del av vår lärarhandledning och annat arbetsmaterial här eller genom att besöka fliken ”för pedagog” på vår hemsida.