Lästips; Medias bilder av sexuellt våld

I ”Medias bilder av sexuellt våld” granskar Genusfotografen i samarbete med Fatta man hur media väljer att bildsätta artiklar om sexuellt våld. Granskningen visar på hur det val av bilder media använder sig av i dessa samanhang formar vår bild av verkligheten. Detta har stora konsekvenser då det förmedlandlar fördomar och försvårar det förebyggande arbetet mot sexuellt våld.

Läs hela granskningen via denna länk>