Workshop/Seminarie/Samtal

Som komplement till föreställningen erbjuder vi introduktionsseminarier och workshops. Dessa kan skräddarsys efter era behov. Alla föreställningar följs av ett publiksamtal.

INTRODUKTIONSSEMINARIE
Kentaur teater- och fortbildningsprojekt är ett fint komplement både som inspiration och drivkraft. Vårt introduktionsseminarie består av en föreläsning med Erik Åkerlind, regissör och Hanna Ullerstam, skådespelare. De har båda mångårig erfarenhet av att möta människor med teatern som verktyg. Introduktionsseminariet belyser föreställningens uppbyggnad, dramaturgi och tematik. Med utgångspunkt i arbetsmiljön på er skola och personalens vardag pratar vi om hur skolan kan arbeta vidare med att hantera och förebygga våld och trakasserier samt vilka reaktioner och tankar föreställningen kan tänkas väcka hos en publik. Vi går även igenom övningar och arbetsmaterial som finns framtagna för pjäsen. 

Introduktionsseminariet är en bra vägledning för de ämnen föreställningen tar upp. Härifrån kan skolpersonalen sedan själva välja på vilket sätt de vill arbeta vidare med Kentaur. Vi kan också skräddarsy seminariet kring specifika frågor och önskemål för t.ex en temadag eller liknande.

WORKSHOP
Genom workshops vill vi ge verktyg som kan ligga till grund för ett diskussionsforum. Vi ger mottagaren ett nytt sätt att möta och hantera svår tematik i vardag och arbetsliv. Detta sker i form av övningar och samtal vid workshoptillfället. Teater har ett direkt tilltalssätt som kompletterar metodik teoretiska moment väl.

Med Kentaur vill vi skapa en långsiktig attitydförändring och öppna för diskussioner med syfte att synliggöra och bryta en rådande tystnadskultur.

PUBLIKSAMTAL
Föreställningen följs av ett publiksamtal med skådespelarna där de delar med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser och för ett öppet diskussionsforum där alla är välkomna att delta. Detta brukar bli en väldigt fin diskussion som med fingertoppskänsla leds av skådespelarna på scen.