Göteborgs Dramatiska Teater


Göteborgs Dramatiska Teater
 (GDT) vill spegla samhället utanför ramarna och visa det som sker innanför lyckta dörrar. Teatern vill ge röst åt de människor som inte syns, de som fördömts eller kommit i skymundan. Visa på maktförhållanden och se verkligheten ur nya perspektiv. Detta har gjorts genom att teatern väljer dramatik som skildrar sårbara och utsatta människor. Pojken i I lodjurets timma, 15-åriga Lisa i The Glory of Living, dottern Judith i Vinterträdgården, mamman Marika i That Face, Varelsen i Boet och självaste Hedda Gabler.

Göteborgs Dramatiska Teater använder sin konstform för att skapa debatt, leda samtal i samband med föreställningarna och skapa en medvetenhet. Med dramatik som verktyg arbetar GDT mot att skapa ett öppnare mer inkluderande samhälle som inte räds att diskutera och hantera svårare ämnen.

Göteborgs Dramatiska Teater grundades 2004. Teatern består av Mia Eriksson, Robin Pohlstrand Björkman, Hanna Ullerstam och Erik Åkerlind.