Om projektet

Kentaur är en föreställning av Göteborgs Dramatiska Teater.
Pjäsen skrevs 1993 av Mats Wahl och är ständigt aktuell.

OM PROJEKTET
Sexuella övergrepp och kränkningar har blivit en brännande fråga, inte minst tack vare genomslagskraften i #metoo. Göteborgs Dramatiska Teater kommer att utforma modeller för hur en kan jobba preventivt mot sexuellt våld. Utgångspunkten är föreställningen Kentaur, som tar upp bl.a manlighetsnormer, attityder kring sex, hierarkier och våld i språkbruk. Fokus i projektet ligger på hur olika yrkeskategorier, som exempelvis skolpersonal eller poliser, kan jobba preventivt inom sitt respektive område.

VAD HÄNDER I PROJEKTET
Föreställningar och workshops anordnas för olika yrkesgrupper samt för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Via projektet kommer också verktyg för våldsförebyggande arbete att tas fram och utvecklas.

DÄRFÖR FICK PROJEKTET STÖD

Genom att med teaterns direkta uttryck öka medvetenheten kring sexuella övergrepp, och samtidigt arbeta förebyggande, kan vi bidra till ett mer jämlikt och säkrare samhälle.

Projektet drivs av Göteborgs Dramatiska Teater, Svenska Postkodstiftelsen och ONYX kulturproduktion.