Vad kan du själv göra?

VAR SOCIALT OBEKVÄM
Låt inte sexistisk jargong och myter om våldtäkt passera för den goda stämningens skull. Markera, samtala, var en motvikt i din vardag.

PRATA OM GRÄNSER
Granska dig själv. Har du egna erfarenheter av gråzoner, att gå över någons gräns eller att få din gräns kränkt?

VÅGA FRÅGA, VÅGA LYSSNA
Hur skulle du agera om en vän blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp? Våga fråga och ta emot berättelsen. Att lyssna och bekräfta är ett stöd som räcker långt. Misstänker du att någon i din närhet utsätter någon annan för sexuella övergrepp? Visa att du förstår vad som hänt och markera att det inte är okej.

ENGAGERA DIG
Gå med i en förening som arbetar mot våld, till exempel en ungdomsjour, tjejjour eller mansjour.

ANVÄND DIN PLATTFORM
Var med och förändra normer, sprid budskap och sätt fokus på förövaren i ditt eget forum. Använd din kompetens vare sig det är att skriva, göra musik eller arrangera evenemang.

GÅ TILL REKTORN/CHEFEN
Kräv att ledningen utformar en konkret handlingsplan mot sexuellt våld och våld på din skola/arbetsplats. En sådan handlingsplan ska vara del i organisationens likabehandlingsplan som ska finnas enligt lag. Planen ska beskriva hur ledning ska agera när det blir känt att någon blir utsatt.